İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu Üyeleri

Sennur Yılmaz Başkan
Eda Tezcan Ergün Üye
Gökçe Altan Üye
Murat Karasarlıoğlu Üye
Öğreni İşleri Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
07 Şubat 2019 / 1