Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

 1. Eğitim-öğretim yılının başında Bölümün düzenlediği Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan;
  • İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği programı için 80/100 puan
  • Yabancı dille eğitim yapan diğer programlar için 60/100 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki öğretimlerine başlarlar.
 2. Eğitim-öğretim yılının başında yapılan YDYS’de başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.
 3. Yerleştirildikleri seviyeye uygun olmadıkları değerlendirilen öğrenciler yazılı ve gerekçeli talepte bulunmaları ve/veya öğrenciden sorumlu öğretim elemanının önerisi doğrultusunda Bölüm Akademik Kurulu kararı ile üst ya da alt seviyeye geçebilirler.
 4. YDYS’ye veya YDSTS’ye girmeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
 5. Zorunlu olmasına rağmen YDSTS’ye girmeyen öğrenci, Bölüm Başkanlığı tarafından en düşük seviyedeki hazırlık sınıfına yerleştirilir.
 6. Güz yarıyılı sonunda yapılan YDYS’ye;
  • Hazırlık sınıfında öğrenimine orta-öncesi (Pre-Intermediate) ve üzeri seviyede bir sınıfta başlayan öğrenciler,
  • Önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olmuş öğrencilerden sınava girme talebini sınavın yapılacağı tarihten en geç yirmi (20) iş günü öncesine kadar Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak ileten öğrenciler, katılabilir.
 7. Başarılı olarak hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olan öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
 8. Ek kontenjan ve dikey geçiş öğrencileri için yapılan YDYS’ye yalnızca bu statüdeki öğrenciler alınır ve bu sınavdaki başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Bölüm Akademik Kurulu kararıyla hazırlık sınıfında seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilirler.
 • Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları ve eşdeğerlik sınavları
 • Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin esaslar
 • Öğretim dili Türkçe olan programlar için yabancı dil muafiyet sınavı esasları hakkında detaylı bilgiye Üniversitemiz mevzuat sisteminden ulaşabilirsiniz.
İKÜ Mevzuat Sistemi

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 29/05/2018 - 14:55