Kayıt İşlemleri

Kayıt Yenileme

Ders kayıt sürecinin başlayabilmesi için kullanıcı adınız ve şifreniz ile ÖBYS’ne  https://orion.iku.edu.tr/irj/portal web sayfası üzerinden “Kayıt Yenileme” ve Ders Alma sekmeleri üzerinden yapılmaktadır.

Kullanıcı adınız ve şifrenizi unutmanız durumunda https://unipass.iku.edu.tr/itim/self adresinden yeni şifre edinebilirsiniz.

Yeni şifreniz ÖBYS sisteminde kayıtlı cep telefonu numaranıza SMS ile gelecektir. 
 
Sistemde cep telefonu bilgisi kayıtlı değil ise bu bilgiyi https://orion.iku.edu.tr/irj/portal linki üzerinden Bilgilerim > Adres Bilgilerim adımlarını izleyerek mobil telefon düzenle butonu ile güncelleyebilirsiniz.

Cep telefonu değişikliği yapıldıktan yarım saat sonra self servis.iku.edu.tr adresi üzerinden yeniden şifre talebinde bulunulabilir.

Herhangi bir sorun yaşamanız halinde yerleşkelerimizde bulunan BST ofislerine 08:30 - 18:00 saatleri arasında veya okul dışında iseniz bst_destek@iku.edu.tr adresine mail atarak yardım alabilirsiniz.

Kayıt Dondurma
 • Öğrencilerin kayıt dondurabilmesi için ilgili yarıyıla ait kayıt işlemlerini tamamlamış ve öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.
 • Öğrenciler, kayıt dondurma ve kayıt açtırma başvurularını, ÖİDB’ye yaparlar.
 • Kayıt dondurma işlemi akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır. Kayıt dondurma işlemlerinde ilgili yarıyıl için varsa ders kayıtları iptal edilir.
 • Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır.
 • Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılırlar.
 • Kayıt dondurma durumunda, ödenen öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt açtırılan eğitim-öğretim yılının öğrenim ücretinden mahsup edilir.
 • Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bir seferde tüm kayıt dondurma hakkı kullanılabilir. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.
 • Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:
  1. Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
  2. Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
  3. Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
  4. Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,
  5. Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,
  6. İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması.
 • Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.
 •  İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, kayıt açtırabilirler.
 •  Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez.
Kayıt Sildirme
 • Üniversite ile ilişik kesme işlemlerinde, kayıt sildirmek isteyenlerin, kaydı silinenlerin, Üniversiteden çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için taraflarına tahakkuk ettirilmiş bulunan öğrenim ücretini ve diğer ücretlerin tamamını ödemesi ve Üniversitenin ilgili birimleri tarafından onaylanan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.
 • Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla ilişik kesme işlemini yapmak üzere bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvururlar.
 • Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları silinir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibariyle ÖİDB tarafından Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 • Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla isabet eden öğrenim ücreti iade edilmez.
 •  İlişik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belgeyle birlikte kayıt sırasında ÖİDB’ye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri şahsen ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekillerine de verilir.
 • Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.