Kayıt İşlemleri

Kayıt Yenileme

Ders kayıt sürecinin başlayabilmesi için kullanıcı adınız ve şifreniz ile ÖBYS’ne  https://orion.iku.edu.tr/irj/portal web sayfası üzerinden “Kayıt Yenileme” ve Ders Alma sekmeleri üzerinden yapılmaktadır.

Kullanıcı adınız ve şifrenizi unutmanız durumunda https://unipass.iku.edu.tr/itim/self adresinden yeni şifre edinebilirsiniz.

Yeni şifreniz ÖBYS sisteminde kayıtlı cep telefonu numaranıza SMS ile gelecektir. 
 
Sistemde cep telefonu bilgisi kayıtlı değil ise bu bilgiyi https://orion.iku.edu.tr/irj/portal linki üzerinden Bilgilerim > Adres Bilgilerim adımlarını izleyerek mobil telefon düzenle butonu ile güncelleyebilirsiniz.

Cep telefonu değişikliği yapıldıktan yarım saat sonra self servis.iku.edu.tr adresi üzerinden yeniden şifre talebinde bulunulabilir.

Herhangi bir sorun yaşamanız halinde yerleşkelerimizde bulunan BST ofislerine 08:30 - 18:00 saatleri arasında veya okul dışında iseniz bst_destek@iku.edu.tr adresine mail atarak yardım alabilirsiniz.

2024–2025 AKADEMİK YILI ERKEN KAYIT YENİLEME ESASLARI*

1.    Üniversitemizin anlaşmalı bankası değiştiğinden dolayı eğitim-yurt-yaz okulu ücreti ödeyecek öğrencilerimizin, ödemelerinden sorumlu olacak kişilerin Yapı Kredi Bankasının herhangi bir şubesinde hesaplarının olması zorunludur. Ücretin tamamını Kredi kartı ile ödeyeceklerin hesap açtırmalarına gerek yoktur.

2.    ERKEN KAYIT (ERKEN ÖDEME) :

Mali yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda belirtilen erken kayıt dönemlerinde taksitli veya peşin olarak yerine getiren öğrencilerimize, 30.06.2024 tarihine kadar geçerli 2024-2025 ücretleri üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim yapılacaktır. Mali yükümlülüklerini taksitli olarak yerine getirecek öğrenciler için en fazla 12 (on iki) taksit yapılacaktır.12 (On iki) taksit imkanından faydalanacak öğrencilerimizin ücretin tamamını kredi kartıyla veya Yapı Kredi Bankası taksitli eğitim sistemi talimatı (YKB TEST) sistemine dahil olarak ödemeleri şarttır.

ERKEN KAYIT DÖNEMLERİ TAMAMINI KREDİ KARTIYLA veya YKB TEST SİSTEMİYLE TAKSİTLİ ÖDEYENLER İÇİN İNDİRİM ORANI PEŞİN ÖDEYENLER İÇİN İNDİRİM ORANI
17.04.2024 - 30.04.2024 DÖNEMİNDE 8,00% 21,00%
01.05.2024 - 31.05.2024 DÖNEMİNDE 7,00%  19,00%
01.06.2024 - 30.06.2024 DÖNEMİNDE 6,00%   17,00%


      30.06.2024 tarihine kadar geçerli 2024-2025 Akademik yıl Ücretlerini https://orion.iku.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

3.    GEÇ KAYIT (GEÇ ÖDEME) :
2024-2025 Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri, Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler arasında yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra ancak mazeret halinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geç kayıt yaptırılabilir. Bu durumda ödemesi geciken katkı payı üzerine aylık %4 gecikme farkı uygulanır. Geç kayıt Üniversite yönetimi tarafından açıklanan “Geç Kayıt Tarihi” ne kadar yapılabilir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu tarihe kadar, eğitime katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin, izleyen bahar yarıyılında da kayıt yenilememeleri durumunda Üniversitemizin “Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” göre işlem yapılacaktır.

4.    ÖDEME ESASLARI        : **
4.1.    Üniversitemizin anlaşmalı bankası değiştiğinden dolayı eğitim-yurt-yaz okulu ücreti ödeyecek öğrencilerimizin, ödemelerinden sorumlu olacak kişilerin Yapı Kredi Bankasının herhangi bir şubesinde hesaplarının olması şarttır. 
4.2.    Üniversitemizin akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar 2024-2025 Dönemi Katkı Paylarının tamamını banka kanalıyla nakit veya kredi kartıyla tek çekim şeklinde ödeyen öğrencilerimize %10 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.
4.3.    2024-2025 Eğitim Dönemi katkı paylarını taksitli ödemek isteyen öğrencilerimizin, Üniversitemizin akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar, yıllık eğitime katkı payı tutarının tamamını Yapı Kredi Bankası taksitli eğitim sistemi talimatı (YKB TEST) 9 eşit taksit halinde taahhütte bulunmaları veya kredi kartından 9 eşit taksit şeklinde ödemeleri gerekmektedir.
4.4.    Üniversitemizin anlaşmalı bankası değiştiğinden dolayı 2024-2025 Eğitim Döneminde katkı payı ödemelerini banka aracılığıyla taksitli yapmak isteyen öğrencilerimiz kayıt yenilemeye gelmeden önce; ödemelerden sorumlu olacak kişiyle birlikte herhangi bir Yapı Kredi Bankası Şubesinden birlikte müracaat etmeli ve hesap açılış işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ödemelerden sorumlu kişinin Yapı Kredi Bankasının herhangi bir şubesinde bir hesabı varsa tekrar hesap açtırmasına gerek yoktur. 
4.5.    Yapı Kredi Bankasının herhangi bir Şubesinde hesabı bulunan ancak bankanın kredi yeterliliği bulunmadığı gerekçesi ile YKB TEST sistemine dahil etmediği öğrenciler, bankada kredi yeterliliği olan ödemeden sorumlu olacak kişiye yeni hesap açtırmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz kayıt yenilemeye gelmeden önce ödemelerden sorumlu olacak kişiyle birlikte Yapı Kredi Bankasının herhangi bir Şubesi’nde yeni hesap açtırmak için bankanın istemiş olduğu evrak ile birlikte en az 3 gün önce bankaya müracaat etmelidirler. Bu öğrencilerimiz kayıt yenilemelerini, hesap açma işlemi tamamlandıktan sonra ve kayıt yenileme süresi içinde yapmak zorundadırlar.
4.6.    Kayıt yenilemelerde, bir önceki döneme ait ödenmeyen eğitime katkı payı borcu olanların, bu borçları kanuni takipte olsa dahi ancak eski borçlarını tamamen kapatmaları gerekmektedir.  Yeni kayıt işlemleri, katkı paylarını ödemeleri halinde yapılabilecektir.

5.    ÖDEME ŞEKİLLERİ: https://orion.iku.edu.tr üzerinden önce ödeme planınızı oluşturup daha sonra peşin veya taksitli olarak ödemenizi yapmalısınız.
5.1.    Kredi Kartı ile ödeme; https://orion.iku.edu.tr üzerinde 2. ve 4. Maddelerdeki açıklamalara göre peşin veya taksitli olarak ödemenizi oluşturduktan sonra aşağıdaki kredi kartları ile ödemenizi yapabilirsiniz.
5.1.1.    a) Kredi Kartı ile Peşin Ödeme (Tek Çekim): https://orion.iku.edu.tr üzerinde oluşturduğunuz ödemenizi bütün kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. (Kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.)  
5.1.2.    b) Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: https://orion.iku.edu.tr üzerinde oluşturduğunuz ödemenizin tamamını 9 (Dokuz) taksitle aşağıdaki kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. (Kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.) İş Bankası Maksimum, TEB, Garanti, Deniz, Şeker, ING, Türkiye Finans bankalarının Bonus, Yapı Kredi World, Vakıf Bank World, Akbank Axess ya da Wings, Halkbank Paraf ve Ziraat Bank Bankkart, Kuveytturk Sağlam Kart ve HSBC Advantage. Bu bankaların kredi kartları dışındaki kredi kartlarına taksit yapılamamaktadır.

* İstanbul Kültür Üniversitesi, 2024-2025 yılı erken kayıt dönemi duyurusuna ilişkin maddeleri, önceden haber vermeksizin, değiştirme hakkını saklı tutar.
** Öğrenci ödemelerine ilişkin işlemler orion.iku.edu.tr adresinden yapılacak olup herhangi bir tereddüt yaşanması halinde Üniversitemiz Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı kayıtları esas alınır.

Kayıt Dondurma
 • Öğrencilerin kayıt dondurabilmesi için ilgili yarıyıla ait kayıt işlemlerini tamamlamış ve öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.
 • Öğrenciler, kayıt dondurma ve kayıt açtırma başvurularını, ÖİDB’ye yaparlar.
 • Kayıt dondurma işlemi akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır. Kayıt dondurma işlemlerinde ilgili yarıyıl için varsa ders kayıtları iptal edilir.
 • Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır.
 • Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılırlar.
 • Kayıt dondurma durumunda, ödenen öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt açtırılan eğitim-öğretim yılının öğrenim ücretinden mahsup edilir.
 • Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bir seferde tüm kayıt dondurma hakkı kullanılabilir. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.
 • Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:
  1. Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
  2. Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
  3. Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
  4. Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,
  5. Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,
  6. İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması.
 • Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.
 •  İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, kayıt açtırabilirler.
 •  Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez.
Kayıt Sildirme
 • Üniversite ile ilişik kesme işlemlerinde, kayıt sildirmek isteyenlerin, kaydı silinenlerin, Üniversiteden çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için taraflarına tahakkuk ettirilmiş bulunan öğrenim ücretini ve diğer ücretlerin tamamını ödemesi ve Üniversitenin ilgili birimleri tarafından onaylanan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.
 • Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla ilişik kesme işlemini yapmak üzere bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvururlar.
 • Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları silinir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibariyle ÖİDB tarafından Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 • Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla isabet eden öğrenim ücreti iade edilmez.
 •  İlişik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belgeyle birlikte kayıt sırasında ÖİDB’ye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri şahsen ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekillerine de verilir.
 • Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 17/04/2024 - 19:26