Yaz Öğretimi

Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz ayları içerisinde, fakülte ve yüksekokul öğretim olanaklarının değerlendirilerek öğretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan; öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan eğitim programıdır. Ancak, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

Değerli Öğrencilerimiz,

2020-21 YAZ ÖĞRETİMİ  2020-21 Yaz Öğretimi uzaktan öğretim şeklinde yapılacaktır.
2020-21 YAZ ÖĞRETİMİ  KAYITLARI Kayıtlar çevrim içi (online) yapılacaktır.
İKÜ Öğrencileri 2020-21 Yaz Öğretimi çevrimiçi kayıtları https://orion.iku.edu.tr adresinden yapılacaktır.
Diğer Üniversitelerden Öğrenciler 2020-21 Yaz Öğretimi çevrimiçi kayıtları için tıklayınız.
Açılması Kesinleşen Dersler  2020-21 Yaz Öğretimi açılması kesinleşen dersler için tıklayınız.

 

2020-2021 Yaz Öğretimine İKÜ dışından gelecek olan öğrenciler için ücret; AKTS başına Lisans 780 TL / Önlisans 385 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. 

İKÜ Öğrencileri

Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.
 • Yaz ögretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda devam zorunluluğu vardır.

  Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ öğrencileri için ders seçim sürecinin işleyişini anlatan Türkçe ve İngilizce dokümanlar için: 

Yaz Öğretimi Ödeme İşlemleri Yardım Dokümanı  
Yaz Öğretimi Ders Seçimi Yardım Dokümanı  

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İKÜ öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İlgili dersin İKÜ Yaz Öğretimi'nde açılmamış olması,
 • O dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,
 • Yaz öğretimi döneminde İKÜ’de kayıt yenilemiş olmak, 
 • Hem İKÜ’de hem de diğer yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kredi toplamı  en fazla 30 AKTS olabilir. Ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenciler 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

İKÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İKÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler 2020-21 Yaz Öğretimi çevrimiçi kayıtları için tıklayınız.

Kayıt için gerekli belgeler

 • Güncel Öğrenci Belgesi
 • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisiYaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

 • Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.
 • Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
 • Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.

Yaz Öğretimi takvimi:

 

YAZ ÖĞRETİMİ

 

Yaz Öğretimi Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Başlangıç 29 Haziran 2021 Salı
Yaz Öğretimi Derslerin Başlangıcı 5 Temmuz 2021 Pazartesi
Yaz Öğretimi Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Son günü 4 Temmuz 2021 Pazar
Yaz Öğretimi Ders Ekleme-Bırakma Başlangıç 6 Temmuz 2021 Salı
Yaz Öğretimi Ders Ekleme-Bırakma Bitiş 10 Temmuz 2021 Cumartesi
Yaz Öğretimi Derslerin Bitişi 21 Ağustos 2021 Cumartesi
Yaz Öğretimi Yarıyıl Sonu Sınavları Başlangıç 23 Ağustos 2021 Pazartesi
Yaz Öğretimi Yarıyıl Sonu Sınavları Bitiş 28 Ağustos 2021 Cumartesi
ORİON Yaz Öğretimi Bitiş 8 Eylül 2021 Çarşamba
Yaz Öğretimi Sonu Tek Ders Sınav Günü 17 Eylül 2021 Cuma

Üniversitenin tüm programları ve bölümleri tarafından yaz öğretiminde açılması planlanan dersler ÖBYS’ye (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi: ORİON Otomasyon), 14 – 17 Haziran 2021 (saat 18:00’e kadar) arasında girilecektir.

Derslerin kesin olarak açılması

 • Yaz öğretiminde açılması planlanan bir dersin kesin olarak açılabilmesi için o derse kayıtlı olması gereken öğrenci sayısı en az beş (5)’tir.
 • Önlisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında (önlisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan öğrenciler için bu koşul geçerli değildir.
 • Üniversitenin tüm programları ve bölümlerinde 5 Temmuz 2021 (pazartesi) saat sabah 09:00’a kadar 2020-2021 Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan dersler, öğrenci sayıları ve ilgili öğretim elemanları belirlenerek ilan edilir.

Kesin olarak açılan dersler bağlamında “Ders ekleme-bırakma” işlemleri 5 Temmuz 2021 (Pazartesi) (Sistem Açılış Saati 00:01) – 10 Temmuz 2020 (Cumartesi) (Sistem Kapanış Saati 21:00) tarihleri arasında yapılır, sonuçlar Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Dersten vazgeçme, ders açılamaması:

 • Herhangi bir nedenle 12 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihinden önce Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan derslerden vazgeçen öğrenciye ödediği ücret, vazgeçtiği her ders için bir (1) saatlik ders ücreti eksiği ile iade edilir.
 • 12 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihi itibariyle,
  a.    Açılmış bir ders bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.
  b.    İngilizce Hazırlık Sınıfı için Yaz Öğretimi bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.
 • Gerekli koşulların sağlanamaması nedeniyle açılmayan dersler için ödenen ücretler aynen iade edilir. Ücret iadesi Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 3-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılır.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı için: 12 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihinden önce Yaz Öğretiminden çekilmesi durumunda öğrenciye İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

Yaz öğretiminde açılması kesinleşen derslere 05 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihi itibariyle:

 • Üniversite içinden öğrenciler ve Üniversite dışından gelen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onayı ile kayıt yaptırabilir.

Ders Paylaşımı: Yaz Öğretiminde ders veren bir öğretim elemanı, aynı dersi başka bir öğretim elemanıyla birlikte yürütmesi durumunu belirtir. Açılan derslerde ders paylaşımı ve ders paylaşım oranları 13 Ağustos 2021 (Cuma) mesai saati bitimine kadar Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Programı ilan edilen, kesin olarak açılan derslerin Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine belirtilen usulle, bildirilen saatte ve yerde ilgili öğretim elemanı (elemanları) tarafından verilmesi esastır. Bir öğretim elemanının çakışan iki dersi verebilmesi, ancak ders paylaşımı yapılması durumunda mümkündür.

Ödeme Koşulları;

 • Banka Kanalıyla Ödeme(Nakit Ödeme); 3 eşit taksit şeklinde ödenebilir,
 • Kredi Kartıyla Ödeme; Kredi kartına 3 taksit şeklinde ödenebilir.
   

İKÜ 2020-2021 Dönemi Yaz Öğretim Ücretleri