Yaz Öğretimi

Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz ayları içerisinde, fakülte ve yüksekokul öğretim olanaklarının değerlendirilerek öğretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan; öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan eğitim programıdır. Ancak, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

İKÜ 2018-2019 Yaz Öğretimi Bölüm/Program Bazlı Açılan Ders Listesi  

İKÜ Öğrencileri

Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.
 • Yaz ögretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda devam zorunluluğu vardır.

  Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ öğrencileri için ders seçim sürecinin işleyişini anlatan Türkçe ve İngilizce dokümanlar için: 

Yaz Öğretimi Ödeme İşlemleri Yardım Dokümanı  
Yaz Öğretimi Ders Seçimi Yardım Dokümanı  

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İKÜ öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İlgili dersin İKÜ Yaz Öğretimi'nde açılmamış olması,
 • O dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,
 • Yaz öğretimi döneminde İKÜ’de kayıt yenilemiş olmak, 
 • Hem İKÜ’de hem de diğer yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kredi toplamı  en fazla 30 AKTS olabilir. Ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenciler 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

İKÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İKÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek kayıt yaptırırlar.

Kayıt için gerekli belgeler

 • Güncel Öğrenci Belgesi
 • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılacak ön başvuru
Yurt İçi ve Yurt Dışı Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Gelen Öğrenciler için Yaz Öğretimi Başvuru Formu TR ENG
   Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

 • Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.
 • Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
 • Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.

Yaz Öğretimi takvimi:

 

 

 

Başvuru

Lisans – Önlisans 


10-14 Haziran 2019 Cuma (Saat 18.00’e kadar)

Yabancı Dil Hazırlık
 
Ders ekleme-bırakma 17 - 18 Haziran 2019
Ders Ekleme-Bırakma Danışman Onayı Son Gün 19 Haziran 2019

 

Yaz Öğretimi Süresi

Lisans – Önlisans 

17 Haziran 2019 – 2 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık
 

 

Final Sınavları

Lisans – Önlisans  03 – 09 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık Yeterlilik Sınavı
05 Ağustos 2019
 
Başarı notlarının ÖBYS sistemine girilmesi son gün 15 Ağustos 2019
Notların duyurulması 16 Ağustos 2019(sabah 09.00)
Başarı notu itirazları 19 – 20 Ağustos 2019
İtiraz sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi  20 – 23 Ağustos 2019
Tek Ders Sınavı 06 Eylül 2019

Üniversitenin tüm programları ve bölümleri tarafından Yaz Öğretiminde açılması planlanan dersler ÖBYS’ye (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi: ORİON Otomasyon), 27 Mayıs-31 Mayıs 2019 (saat 18:00’a kadar) arasında girilecektir. 

Derslerin kesin olarak açılması

 • Yaz öğretiminde açılması planlanan bir dersin kesin olarak açılabilmesi için o derse kayıtlı olması gereken öğrenci sayısı en az beş (5)’tir. 
 • Önlisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında (önlisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan öğrenciler için bu koşul geçerli değildir.
 • Üniversitenin tüm programları ve bölümlerinde 14 Haziran 2019 (Cuma) saat 18:00’a kadar 2018-19 Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan dersler, öğrenci sayıları ve ilgili öğretim elemanları belirlenerek ilan edilir.

Kesin olarak açılan dersler bağlamında “Ders ekleme-bırakma” işlemleri 17 Haziran 2019 (Pazartesi) (Sistem Açılış Saati 00:01) – 18 Haziran 2019 (Salı) (Sistem Kapanış Saati 21:00) tarihleri arasında yapılır, sonuçlar Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Dersten vazgeçme, ders açılamaması:

 • Herhangi bir nedenle 19 Haziran 2019 (Çarşamba) tarihinden önce Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan derslerden vazgeçen öğrenciye ödediği ücret, vazgeçtiği her ders için bir (1) saatlik ders ücreti eksiği ile iade edilir. 
 • 19 Haziran 2019 (Çarşamba) tarihi itibariyle,
 1. Açılmış bir ders bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz. 
 2. İngilizce Hazırlık Sınıfı için Yaz Öğretimi bırakılamaz,  ücret iadesi yapılmaz.
 • Gerekli koşulların sağlanamaması nedeniyle açılmayan dersler için ödenen ücretler aynen iade edilir. Ücret iadesi Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 22 Temmuz-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılır.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı için: 19 Haziran 2019 (Çarşamba) tarihinden önce Yaz Öğretiminden çekilmesi durumunda öğrenciye İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

Yaz öğretiminde açılması kesinleşen derslere 17 Haziran 2019 (Pazartesi) tarihi itibariyle:

 • Üniversite içinden öğrenciler Akademik Danışman onayıyla;
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler ÖİDB onayı ile kayıt yaptırabilir. 

Ders Paylaşımı: Yaz Öğretiminde ders veren bir öğretim elemanı, aynı dersi başka bir öğretim elemanıyla birlikte yürütmesi durumunu belirtir. Açılan derslerde ders paylaşımı ve ders paylaşım oranları 16 Ağustos 2019 (Cuma) mesai saati bitimine kadar Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Programı ilan edilen, kesin olarak açılan derslerin Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilen yerde, saatte ve ilgili öğretim elemanı (elemanları) tarafından verilmesi esastır. Bir öğretim elemanının çakışan iki dersi verebilmesi, ancak ders paylaşımı yapılması durumunda mümkündür.

Ödeme Koşulları;

 • Banka Kanalıyla Ödeme(Nakit Ödeme); 3 eşit taksit şeklinde ödenebilir,
 • Kredi Kartıyla Ödeme; Kredi kartına 3 taksit şeklinde ödenebilir.
   

İKÜ 2018-2019 Dönemi Yaz Öğretim Ücretleri