Yaz Öğretimi

Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz ayları içerisinde, fakülte ve yüksekokul öğretim olanaklarının değerlendirilerek öğretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan; öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan eğitim programıdır. Ancak, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

Değerli Öğrencilerimiz,

2023-24 YAZ ÖĞRETİMİ  KAYITLARI Kayıtlar çevrim içi (online) yapılacaktır.
İKÜ Öğrencileri 2023-24 Yaz Öğretimi çevrim içi kayıtları https://orion.iku.edu.tr adresinden yapılacaktır.
Diğer Üniversitelerden Öğrenciler 2023-24 Yaz Öğretimi çevrim içi kayıtları için tıklayınız.
Açılması Planlanan Dersler  2023-24 Yaz Öğretimi açılması planlanan dersler için lütfen tıklayın.
Açılması Kesinleşen Dersler  2023-24 Yaz Öğretimi açılması kesinleşen derslere aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.

En geç 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü 09.00'a kadar ilan edilecektir.

İKÜ Öğrencileri

Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.
 • Yaz ögretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda devam zorunluluğu vardır.

  Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ öğrencileri için ders seçim sürecinin işleyişini anlatan Türkçe ve İngilizce dokümanlar için: 

Yaz Öğretimi Ödeme İşlemleri Yardım Dokümanı  
Yaz Öğretimi Ders Seçimi Yardım Dokümanı  

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İKÜ öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İlgili dersin İKÜ Yaz Öğretimi'nde açılmamış olması,
 • O dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,
 • Yaz öğretimi döneminde İKÜ’de kayıt yenilemiş olmak, 
 • Hem İKÜ’de hem de diğer yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kredi toplamı  en fazla 30 AKTS olabilir. Ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenciler 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

İKÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İKÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler 2023-24 Yaz Öğretimi çevrimiçi kayıtları için tıklayınız.
 

En kısa sürede açıklanacaktır.
 

Kayıt için gerekli belgeler

 • Güncel Öğrenci Belgesi
 • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisiYaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

 • Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.
 • Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
 • Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.

Yaz Öğretimi takvimi:

Başvuru Tarihleri Lisans-Ön Lisans: 28 Haziran – 5 Temmuz 2024 (saat 18.00’e kadar)
Yabancı Dil Hazırlık: 28 Haziran – 5 Temmuz 2024 (saat 18.00’e kadar)
Ders ekleme-bırakma Lisans – Ön Lisans: 8 – 9 Temmuz 2024
Yabancı Dil Hazırlık: 8 – 9 Temmuz 2024
Ders ekleme-bırakma Danışman Onayı Son Gün  10 Temmuz 2024
Yaz Öğretimi Süresi  Lisans – Ön Lisans: 8 Temmuz 2024 – 23 Ağustos 2024
Yabancı Dil Hazırlık:  Temmuz 2024 – 26 Ağustos 2024
Final Sınavları (Cumartesi Dahil) Lisans – Önlisans 24 – 29 Ağustos 2024
Yabancı Dil Hazırlık 27-28 Ağustos 2024
Başarı notlarının ÖBYS sistemine girilmesi son gün 2 Eylül 2024
Notların duyurulması 3 Eylül 2024 Salı (sabah 10:00)
Başarı notu itirazları 3 – 4 Eylül 2024 (saat 18:00’e kadar)
İtiraz sonuçlarının ÖİDB’ye teslimi 5 – 9 Eylül 2024
Tek ders sınavı başvuru başlangıç-bitiş 2 – 6 Eylül 2024
Tek ders sınavı  

 

 • Üniversitenin tüm programları ve bölümleri tarafından yaz öğretiminde açılması planlanan dersler ÖBYS’ye (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi: ORİON Otomasyon), 10-20 Haziran 2024 (saat 18:00’e kadar) arasında sisteme girilecektir.
 • Derslerin kesin olarak açılması

i.    Yaz öğretiminde açılması planlanan bir dersin kesin olarak açılabilmesi için o derse kayıtlı olması gereken öğrenci sayısı en az beş (5)’tir.
ii.    Önlisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında (önlisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan öğrenciler için bu koşul geçerli değildir.
iii.    Üniversitenin tüm programları ve bölümlerinde 6 Temmuz 2024 (Cumartesi) saat sabah 09:00’a kadar 2023-2024 Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan dersler, öğrenci sayıları ve ilgili öğretim elemanları belirlenerek ilan edilir.

 • Kesin olarak açılan dersler bağlamında “Ders ekleme-bırakma” işlemleri 8 Temmuz 2024 (Pazartesi) (Sistem Açılış Saati 10:00) – 9 Temmuz 2024 (Salı) (Sistem Kapanış Saati 23:59) tarihleri arasında yapılır, sonuçlar Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

 

 • Dersten vazgeçme, ders açılamaması:

i.    Herhangi bir nedenle 10 Temmuz 2024 (Çarşamba) tarihinden önce Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan derslerden vazgeçen öğrenciye ödediği ücret, vazgeçtiği her ders için bir (1) saatlik ders ücreti eksiği ile iade edilir.
ii.    10 Temmuz 2024 (Çarşamba) tarihi itibarıyla,

 1.  Açılmış bir ders bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.
 2. İngilizce Hazırlık Sınıfı için Yaz Öğretimi bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.

iii.    Gerekli koşulların sağlanamaması nedeniyle açılmayan dersler için ödenen ücretler aynen iade edilir. Ücret iadesi Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 1-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılır.
iv.    İngilizce Hazırlık Sınıfı için: 10 Temmuz 2024 (Çarşamba) tarihinden önce Yaz Öğretiminden çekilmesi durumunda öğrenciye İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

 • Yaz öğretiminde açılması kesinleşen derslere 8 Temmuz 2024 (Pazartesi) tarihi itibarıyla: Üniversite içinden öğrenciler ve Üniversite dışından gelen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onayı ile kayıt yaptırabilir.
 • Ders Paylaşımı: Yaz Öğretiminde ders veren bir öğretim elemanı, aynı dersi başka bir öğretim elemanıyla birlikte yürütmesi durumunu belirtir. Açılan derslerde ders paylaşımı ve ders paylaşım oranları 5 Ağustos 2024 (Pazartesi) mesai saati bitimine kadar Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.
 • Programı ilan edilen, kesin olarak açılan derslerin Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine belirtilen usulle, bildirilen saatte ve yerde ilgili öğretim elemanı (elemanları) tarafından verilmesi esastır. Bir öğretim elemanının çakışan iki dersi verebilmesi, ancak ders paylaşımı yapılması durumunda mümkündür.

Ödeme Koşulları;

 • Banka Kanalıyla Ödeme(Nakit Ödeme); 2 eşit taksit şeklinde ödenebilir,
 • Kredi Kartıyla Ödeme; Kredi kartına 3 taksit şeklinde ödenebilir.
   

İKÜ 2023-2024Dönemi Yaz Öğretim Ücretleri


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 12/06/2024 - 16:54