Yaz Öğretimi

Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz ayları içerisinde, fakülte ve yüksekokul öğretim olanaklarının değerlendirilerek öğretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan; öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan eğitim programıdır. Ancak, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

İKÜ Yaz Öğretim Yönetmeliği

İKÜ Öğrencileri

Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.
 • Yaz ögretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda devam zorunluluğu vardır.

   

Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ öğrencileri için ders seçim sürecinin işleyişini anlatan Türkçe ve İngilizce dokümanlar için: 

Yaz Öğretimi Ödeme İşlemleri Yardım Dokümanı  
Yaz Öğretimi Ders Seçimi Yardım Dokümanı  Yaz Öğretimi takvimi:

 

 

 

Başvuru Tarihleri

Lisans – Önlisans  04 – 08 Haziran 2018 (Saat 18.00’a kadar)
Yabancı Dil Hazırlık 04 – 08 Haziran 2018 (Saat 18.00’a kadar)
 
Ders ekleme-bırakma 12 - 13 Haziran 2018
 

 

 

Yaz Öğretimi Süresi

Lisans – Önlisans  18 Haziran 2018 – 03 Ağustos 2018
Yabancı Dil Hazırlık 18 Haziran 2018 – 03 Ağustos 2018
 

 

Final Sınavları – 

Lisans – Önlisans  04 – 13 Ağustos 2018
Yabancı Dil Hazırlık 04 – 13 Ağustos 2018
 
Başarı notlarının ÖBYS sistemine girilmesi son gün 14 Ağustos 2018
Notların duyurulması 15 Ağustos 2018 (sabah 09.00)
Başarı notu itirazları 16 – 17 Ağustos 2018
İtiraz sonuçlarının teslimi  27 – 29 Ağustos 2018
Tek ders sınavı 07 Eylül 2018 Cuma

İKÜ Öğrencileri

Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.
 • Yaz ögretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda devam zorunluluğu vardır

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İKÜ öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İlgili dersin İKÜ Yaz Öğretimi'nde açılmamış olması,
 • O dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,
 • Yaz öğretimi döneminde İKÜ’de kayıt yenilemiş olmak, 
 • Hem İKÜ’de hem de diğer yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kredi toplamı  en fazla 30 AKTS olabilir. Ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenciler 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

İKÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İKÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek kayıt yaptırırlar.

Kayıt için gerekli belgeler

 • Güncel Öğrenci Belgesi
 • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Üniversitemiz ilgili Fakülte/MYO Yaz Öğretimi Koordinatöründen alınan ön başvuru formu


Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

 • Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.
 • Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
 • Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.

2017-2018 Yaz Öğretimi Ücretleri, İndirimler ve Ödeme Koşullar;

Ücretler

Yaz Öğretimi Kredi Başına ücret bilgisi

675 TL / Kredi  (KDV Dahil)

İngilizce Hazırlık Sınıfı için Yaz Öğretimi ücreti

6.250 TL (KDV Dahil)

İndirimler

Tam burslu (%100 YÖK Burslu) Öğrencilere %50 indirim,

%75 ve %50 YÖK Burslu Öğrencilere %25 indirim yapılacaktır.

Ücretli ve %25 YÖK Burslu öğrencilere herhangi bir indirim yoktur.

Ödeme Koşulları;

Banka Kanalıyla Ödeme (Nakit Ödeme); 3 eşit taksit şeklinde ödenebilir.

Kredi kartıyla Ödeme; Kredi kartına 3 taksit şeklinde ödenebilir.

Derslere Kayıt

Yaz öğretiminde açılması kesinleşen derslere 18 Haziran 2018 tarihi itibariyle, Üniversite içinden öğrenciler Fakülte/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü oluru ve Akademik Danışman onayı ile,

Üniversite dışından gelen öğrenciler Fakülte/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü oluru ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) onayı ile kayıt yaptırabilir.

Dersten vazgeçme, ders açılamaması:

Herhangi bir nedenle 18 Haziran 2018 (Pazartesi) tarihinden önce Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan derslerden vazgeçen öğrenciye ödediği ücret, vazgeçtiği her ders için bir (1) saatlik ders ücreti eksiği ile iade edilir.

İngilizce Hazırlık Sınıfı için: 18 Haziran 2018 (Pazartesi) tarihinden önce Yaz Öğretiminden çekilmesi durumunda öğrenciye İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

Gerekli koşulların sağlanamaması nedeniyle açılmayan dersler için ödenen ücretler aynen iade edilir. Ücret iadesi Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 23 Temmuz-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılır.

18 Haziran 2018 tarihi itibariyle: Açılmış bir ders bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.

İngilizce Hazırlık Sınıfı için Yaz Öğretimi bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.

Ders Paylaşımı:

Yaz Öğretiminde ders veren bir öğretim elemanı, aynı dersi başka bir öğretim elemanıyla birlikte yürütmesi durumunu belirtir. Açılan derslerde ders paylaşımı ve ders paylaşım oranları 15 Ağustos 2018 (Çarşamba) mesai saati bitimine kadar Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Programı ilan edilen, kesin olarak açılan derslerin Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilen yerde, saatte ve ilgili öğretim elemanı (elemanları) tarafından verilmesi esastır. Bir öğretim elemanının çakışan iki dersi verebilmesi, ancak ders paylaşımı yapılması durumunda mümkündür.