Yandal Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, talep etmeleri halinde öğrenim gördükleri bölümün dışında başka bir bölümde daha lisans öğrenimine katılabilirler. Anadal lisans programları ile katıldıkları yandal programını da başarıyla tamamlayan öğrenciler, lisans diplomalarının yanında yandal sertifikası da kazanırlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde birinci anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilere, ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
Ek süre dahil olmak üzere çift anadal eğitimi ücreti, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet ,ÇAP ve Yandal için verilen iki yarı yıl ek süre için ücret alınmamasına karar vermiştir.Ek süre sonunda ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrenciler, birinci anadal’daki ücret koşullarına tabi tutulurlar.

* Çift Anadal ve Yandal Programı'nda öğrenim gören öğrencilerden, "İKÜ Çift Anadal ve Yandal Programının Esaslarına İlişkin Yönerge"de belirtilen hususlar çerçevesinde katılınan ikinci program için herhangi bir ücret talep edilmez.

2017-18 Bahar Yarıyılından itibaren uygulanacak olan “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları İle Uygulama İlkeleri (Yürürlük: 21.12.2017 tarihli Senato kararı)”  için tıklayın... Söz konusu ilkeler T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programının Esaslarına İlişkin Yönerge (Yürürlük: 20.08.2015 tarihli Senato kararı)” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Detaylı bilgi için...