Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

Kep ve boş diploma görseliMezuniyet Koşulları

Kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile ön lisans için en az 120 AKTS kredisine, lisans için en az 240 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, bitirme koşullarını sağlamış sayılırlar.

Mezuniyet için İlişik Kesme İşlemleri ve Evrak Teslimi

  • Koşulları sağlayan öğrenciler, nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci kimlik kartları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek ilişik kesme işlemlerini yapabilirler.
  • İlgili Fakülte Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından mezun kararı alınan öğrencilere; mezun transkripti, lise diploması, askerlik durum belgesi ile diplomaları hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak ve daha sonra diploma ile değiştirilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
  • İlişik kesme işlemlerini yapan öğrencilerin, kendilerine veya resmi vekâlet verdikleri kişilere diploma veya geçici mezun belgesi ile ekleri verilir.

Geçici Mezuniyet Belgesinin ve Diplomanın Kaybolması

Belgesini veya diplomasını kaybedenler, ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazeteye kayıp ilanı verirler. Bu ilanda kayıp edilen belgenin tam adı, nereden alındığı, mezuniyet tarihi ve kaybedilmesinden dolayı geçersiz olduğu belirtilir. Belgesini kaybeden kişi, bir dilekçe ekinde kayıp ilanın çıktığı gazeteyi (gazeteleri) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim eder.

Diploma Teslimi

  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na Geçici Mezuniyet Belgesi'nin teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Mezun öğrencimize veya resmi vekâlet verdikleri vekillerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkilisi tarafından Diploma defteri imzalatılır.
  • Diploma teslim tutanağı verilerek ilgili Dekanlık/Müdürlüklere diplomalarını elden teslim almaları için yönlendirilirler. 

Diploma Tahribatı

Herhangi bir nedenle tahribata uğrayan diplomalar; ilan şartı aranmaksızın yenilenir.

Öğrencinin, dilekçe ekinde tahribata uğrayan diploması ve Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi (Aslı ibraz edilir) ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek başvuruda bulunması gerekmektedir.

 


    Son Güncelleme Tarihi: Cu, 20/07/2018 - 09:50