Burs ve İndirimler

LİSANS VE ÖNLİSANS BURS VE İNDİRİM KOŞULLARI

1. Kesintisiz Eğitim Fırsatı

İKÜ’nün lisans bölümlerinin Tam, %75, %50 ve %25 İndirimli kontenjanlarında 7 yıl, ön lisans programlarının Tam, %75, %50 ve %25 İndirimli kontenjanlarında ise 4 yıl boyunca kesintisiz eğitim olanağı sunulmaktadır.

2. YKS Başarı Sıraları ile Verilen Burslar

Sözel Puan Türünde
 İlk 1000
içerisinde olan öğrencilere

Normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler
Normal eğitim süresince aylık 900 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu
Yıllık 2.000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu,
İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı.

Sözel Puan Türünde
 İlk 2000
içerisinde olan öğrencilere

Normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler
Normal eğitim süresince aylık 600 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu
Yıllık 2.000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu,
İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı.

Sözel Puan Türünde
 İlk 3000
içerisinde olan öğrencilere

Normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler
Normal eğitim süresince aylık 400 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu
Yıllık 2.000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu,
İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı.


Sayısal ve Eşit Ağırlık 
Puan Türlerinde
 İlk 3000
içerisinde olan öğrencilere

Normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler
Normal eğitim süresince aylık 900 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu
Yıllık 2.000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu,
İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı.

Sayısal ve Eşit Ağırlık 
Puan Türlerinde
 İlk 4000
içerisinde olan öğrencilere

Normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler
Normal eğitim süresince aylık 600 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu
Yıllık 2.000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu,
İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı.

Sayısal ve Eşit Ağırlık 
Puan Türlerinde
 İlk 5000
içerisinde olan öğrencilere

Normal öğrenim süresi içinde yıllık eğitim-öğretim ücretini ödemezler
Normal eğitim süresince aylık 400 TL (her yıl, 9 ay süresince) nakit öğrenci gereksinim bursu
Yıllık 2.000 TL nakit bilgisayar-kitap-cd bursu,
İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı.

Öğrencinin ilgili puan türünde başarı sıralamasına göre verilen nakit burslar karşılıksızdır. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda 5 yıl, hazırlık sınıfı zorunlu olmayan programlarda ise 4 yıl boyunca sağlanan burslar öğrenci başarılı olduğu (Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00 ve üzeri) ve kayıtlı olduğu sürece devam eder. Daha önce herhangi bir üniversitede 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul eğitimini tamamlayarak mezun olanlar ya da eğitimini tamamlamadan kayıt sildirenler YKS sonuçlarına göre sağlanan bu burslardan yararlanamazlar.

3. İlk Tercih İndirimi

İKÜ lisans ve ön lisans programlarına, 1’inci tercihlerinden yerleşenlere veya 1’inci sıradan itibaren hiç ara vermeden (araya başka bir üniversite koymadan) İKÜ’yü tercih edenlere, bu tercihlerinden hangisine yerleştiklerine bakılmaksızın İlk Tercih İndirimi uygulanmaktadır.

Örneğin, tercih listesinin 1,2,3,4 ve 7 ile 8’inci sıralarında İKÜ programlarını yazan bir öğrenci, 1,2,3 ve 4’üncü sıradaki tercihlerine yerleşirse İlk Tercih İndirimi kazanırken, 7 ve 8’inci sıradaki İKÜ programlarına yerleşmesi durumunda (5 ve 6’ıncı sırada başka bir üniversite bulunduğundan) bu indirimden yararlanamaz.
Anlaşmalı eğitim kurum mezunlarına ilk tercih indirimi %25 olarak uygulanmaktadır.

4. Yüksek Lisansa Ücretsiz Devam Bursu

YKS sonuçlarına göre ilk 5000’e girenler İKÜ’de bir lisans programına yerleştirilen öğrencilere (DİL puanı hariç), lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra İKÜ yüksek lisans programlarına ücretsiz kayıt hakkı verilir.

5. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı İndirimi

Eğitim dili Türkçe olan bir bölümü kazanıp İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen; Tam ve %75 İndirimli öğrencilere %75 oranında, %50 İndirimli öğrencilere %50 oranında, %25 İndirimli öğrencilere ise %25 oranında indirim uygulanmaktadır.

Bunların dışında öğrencilerin sahip oldukları diğer burs ve indirim koşulları da hazırlık sınıfı için geçerlidir.

6. Akademik Başarı Bursu

İKÜ’nün ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören Ücretli, %25, %50 ve %75 İndirimli öğrencilerin yıl sonu başarıları doğrultusunda hak kazandıkları indirimlerdir. %100 İndirimli öğrencilerimiz bölümlerinde ilk 3’e girmeleri halinde ilgili bölüm için öngörülen nakdi burs almaya hak kazanır.

7. Şehit ve Gazi Çocukları için Burslu Kontenjanlar:

Üniversitemiz senatosu her eğitim dönemi için şehit ve gazi çocuklarının burslu okutulması için kontenjanları tespit eder. Bu kapsamda Üniversitemize yerleşen öğrenciler Devlet Üniversitelerinde ödenen 2.öğretim harcı kadar ücret öderler ve başarılı oldukları sürece bursları devam eder. 2018-2019 eğitim dönemi şehit ve gazi çocukları için tespit edilen burslu kontenjanlar için lütfen tıklayın...

8. İhtiyaç Bursu
İstanbul Kültür Üniversitesi Burs Değerlendirme Kurulu’nun ölçütleri doğrultusunda, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere sağlanan nakdi burslardır.

9. Sporda Başarı İndirimi (Okul Takımı)
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin okul takımlarında görev alan öğrencilere katkı paylarından %10 oranında indirim sağlanır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önerisi ile sağlanan bu indirim öğrencinin okul takımlarında görev aldığı akademik yılı kapsar.

10. Çift Anadal-Yandal Avantajı
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde çift ana dal ve yandal programına kayıt olan öğrencilerden ana dalında geçirdiği 10 yarıyıl süresince (kayıt dondurulan süre hariç.) ücret alınmaz.

11. İKÜ Mütevelli Heyeti ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) Özel İndirimleri
İKÜ Mütevelli Heyeti ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) Özel İndirimleri, İKÜ bölüm ve programlarının Ücretli ve %25 İndirimli kontenjanlarına yerleşenler için uygulanmaktadır.
İKÜ Yönetim Kurulu kararlarının belirleyici olduğu; eğitim ve öğretim ücretlerinden belli koşullar doğrultusunda yapılabilecek indirimleri kapsayan burslardır. Yapıldığı akademik yıl için geçerlidir. Akademik başarısızlık, disiplinsizlik, katkı payı ödemelerinin zamanında yapılmaması, program değiştirmesi veya hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde kesilir.

a. Ebeveynlerin Mesleklerine ya da Kardeş Eğitimine Göre İndirimler
Öğrencinin anne ya da babasının; öğretmen, hâkim, savcı, öğretim üyesi çalışanı veya emeklisi olması halinde öğrenci katkı payından %10 oranında, indirim uygulanır.
b. Kültür Kolejleri Mezun İndirimleri
Kültür Koleji Mezunu ve Kültür Koleji Mezunlar Derneğine üye olan kişinin kendisine, çocuğuna, kardeşine, eşine, torununa dernek yazısını ibraz etmesi koşulu ile katkı payından %15 oranında indirim uygulanır.
Öğrencinin kardeşi İstanbul Kültür Eğitim Kurumları’nda öğrenci ise belgelemesi koşuluyla katkı payından %10 oranında, indirim uygulanır.
c. İstanbul Kültür Üniversitesi Mezun İndirimleri
Öğrencinin kardeşlerinden birinin daha önce İstanbul Kültür Üniversitesi programlarının herhangi birinden mezun olması durumunda- İKÜ Mezunları ve Mensupları Derneği’ne üye olması ve dernek yazısını ibraz koşuluyla katkı payından %15 oranında,
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bölüm veya programlarında aynı anda birden fazla kardeşin eğitim görmesi durumunda her bir kardeşin katkı payından %10 oranında indirim uygulanır.

12. Merak Edilenler

Ücretli / %25 İndirimli Kontenjanlara Yerleşenler Hangi Burs/İndirimlerden Yararlanabilirler?

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin bölüm ve programlarının Ücretli ve %25 İndirimli kontenjanlarına yerleşen öğrenciler YÖK İndirimi (%25 İndirimli) ve İlk Tercih İndirimi dışında İKÜ'nün sunduğu diğer tüm burs/indirimlerden hak ettikleri arasından en yüksek olanı tercih edilir.

İKÜ'nün sunduğu Akademik Başarı Bursu, Okul Takımı Üyesi Bursu ve İhtiyaç Bursu bu değerlendirmenin dışında tutulan ve tüm adayların diğer burs ve indirimlerine bakılmaksızın uygulanabilir olan burslardır.

Örneğin, bir öğrenci ilk tercih kurallarına uygun olarak %25 İndirimli bir programa yerleşti ise ve kardeşi İKÜ Mezunu, aynı zamanda babası öğretmen ise aşağıdaki indirimleri hak edebilir.
 • YKS İndirimi: %25
 • İlk tercih İndirimi: %15
 • İKÜ'de Mezun Kardeş İndirimi:%15
 • Ebeveyn Meslek İndirimi: %10
Yukarıda ki burs / indirimlerden YÖK ve İlk Tercih dışında kalan indirim oranı en yüksek olan burs/indirim uygulanır.
 • YÖK İndirimi: %25 - Uygulanır.
 • İlk tercih İndirimi: %15 - Uygulanır
 • İKÜ'de Mezun Kardeş İndirimi:%15 - Uygulanır
 • Ebeveyn Meslek İndirimi: %10 – Uygulanmaz

%50, %75 ve Tam İndirimli Kontenjanlara Yerleşenler Hangi Burs/İndirimlerden Yararlanabilirler?

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin bölüm ve programlarının %50, %75 ve Tam İndirimli kontenjanlarına yerleşen öğrenciler aşağıdaki burs ve indirimlerden yararlanabilirler;

 • İlk Tercih İndirimi
 • İhtiyaç Bursu
 • Akademik Başarı Bursu
 • Sporda Başarı İndirimi (Okul Takımı)

%50, %75 ve Tam İndirimli kontenjanlarına yerleşen öğrenciler Mütevelli Heyeti ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) Özel İndirimlerinden faydalanamazlar.

Hangi Burslar/İndirimler Başarıya Bağlıdır?

Aşağıdaki indirimler öğrenci başarısına bağlıdır.

 • Akademik Başarı Bursu
 • İlk Tercih İndirimi
 • İKÜ Mütevelli Heyeti ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) Özel İndirimleri

Başarının koşulu her eğitim-öğretim yılının sonundaki genel not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olmasıdır (GNO≥ 2.00).

Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrencinin Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00’nin altına düştüğü zaman bursunun hemen kesilmemesidir. İlk yıl 2.00’nin altında kalırsa, indirimi 2. yıl koşullu sürmektedir. Koşul ise 2. yıl Bahar yarıyılı sonundaki GNO’sının 2.00’nin üstüne çıkmasıdır.

Örneğin, 2017/2018 eğitim dönemi Bahar Yarıyılı sonundaki Genel Not Ortalaması (GNO)' sı 2.00(iki) nin altında olan bir öğrenciye 2018/2019 dönemine ödeme planı yapılırken (ödeme yaparken) burs ve indirimine isabet eden tutar, izleyen yılın 21 Haziranı'na taksit olarak konulmakta; bu tarihte oluşacak Genel Not Ortalamasına bağlı olarak bu taksit ödenmekte veya iptal edilmektedir. (2.00 ve üzerinde ise iptal edilir, 2.00’nin altında ise ödenir.)

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 10/08/2018 - 18:01