Kayıt İşlemleri

Kayıt Yenileme

Ders kayıt sürecinin başlayabilmesi için kullanıcı adınız ve şifreniz ile ÖBYS’ne  https://orion.iku.edu.tr/irj/portal web sayfası üzerinden “Kayıt Yenileme” ve Ders Alma sekmeleri üzerinden yapılmaktadır.

Kullanıcı adınız ve şifrenizi unutmanız durumunda https://unipass.iku.edu.tr/itim/self adresinden yeni şifre edinebilirsiniz.

Yeni şifreniz ÖBYS sisteminde kayıtlı cep telefonu numaranıza SMS ile gelecektir. 
 
Sistemde cep telefonu bilgisi kayıtlı değil ise bu bilgiyi https://orion.iku.edu.tr/irj/portal linki üzerinden Bilgilerim > Adres Bilgilerim adımlarını izleyerek mobil telefon düzenle butonu ile güncelleyebilirsiniz.

Cep telefonu değişikliği yapıldıktan yarım saat sonra self servis.iku.edu.tr adresi üzerinden yeniden şifre talebinde bulunulabilir.

Herhangi bir sorun yaşamanız halinde yerleşkelerimizde bulunan BST ofislerine 08:30 - 18:00 saatleri arasında veya okul dışında iseniz bst_destek@iku.edu.tr adresine mail atarak yardım alabilirsiniz.

2023–2024 AKADEMİK YILI ERKEN KAYIT YENİLEME ESASLARI

1.    ERKEN KAYIT (ERKEN ÖDEME) :
Mali yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda belirtilen erken kayıt dönemlerinde taksitli veya peşin olarak yerine getiren öğrencilerimize, 31.05.2023 tarihine kadar geçerli 2023-2024 ücretleri üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda indirim yapılacaktır. Mali yükümlülüklerini taksitli olarak yerine getirecek öğrenciler için en fazla 12 (on iki) taksit yapılacaktır.

ERKEN KAYIT DÖNEMLERİ AMAMINI KREDİ KARTIYLA TAKSİTLİ ÖDEYENLER İÇİN İNDİRİM ORANI PEŞİN ÖDEYENLER İÇİN İNDİRİM ORANI
01.03.2023 - 31.03.2023 DÖNEMİNDE  9,00% 22,00%
01.04.2023 - 30.04.2023 DÖNEMİNDE  8,00%  20,00%
01.05.2023 - 31.05.2023 DÖNEMİNDE  7,00%   18,00%
01.06.2023 - 30.06.2023 DÖNEMİNDE  6,00%   16,00%


       30.06.2023 tarihine kadar geçerli 2023-2024 Akademik yıl Ücretlerini https://orion.iku.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

2.    GEÇ KAYIT (GEÇ ÖDEME) :

2023-2024 Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri, Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler arasında yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra ancak mazeret halinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geç kayıt yaptırılabilir. Bu durumda ödemesi geciken katkı payı üzerine %2 gecikme farkı uygulanır. Geç kayıt Üniversite yönetimi tarafından açıklanan “Geç Kayıt Tarihi” ne kadar yapılabilir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu tarihe kadar, eğitime katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin, izleyen bahar yarıyılında da kayıt yenilememeleri durumunda Üniversitemizin “Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” göre işlem yapılacaktır.

3.    ÖDEME ESASLARI        : 
3.1.    Üniversitemizin akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar 2023-2024 Dönemi Katkı Paylarının tamamını peşin ödeyen öğrencilerimize % 10 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.
3.2.    2023-2024 Eğitim Dönemi katkı paylarını taksitli ödemek isteyen öğrencilerimizin, Üniversitemizin akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar, yıllık eğitime katkı payı tutarının 1/9’ unu peşin yatırmaları, bakiyesi için de 8 eşit taksit halinde taahhütte bulunmaları gerekmektedir.
3.3.    Bankanın kredi yeterliliği bulunmadığı gerekçesi ile hesap tanımlayamadığı öğrenci taksitlerinin, taahhüt edildiği tarihlerde üniversitemize ödenmemesi halinde aylık % 2 vade farkı uygulanacaktır.
3.4.    Bir önceki eğitim döneminde herhangi bir nedenle bankada hesap açtırmayan ve 2023-2024 Eğitim Döneminde katkı payı ödemelerini taksitli yapmak isteyen öğrencilerimiz kayıt yenilemeye gelmeden önce; ödemelerden sorumlu olacak kişiyle birlikte İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi’ne bankanın belirttiği evraklarla birlikte müracaat etmeli ve hesap açılış işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Banka müracaat işlemlerinin kayıttan en az 3 gün önce yapılması gerekmektedir. 
3.5.    İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesinde hesabı bulunan ancak bankanın kredi yeterliliği bulunmadığı gerekçesi ile ek hesap tanımlayamadığı ve bu nedenle önceki dönemden borcu olan öğrenciler, bankada yeni hesap açtırmak zorundadırlar. Bu öğrencilerimiz kayıt yenilemeye gelmeden önce ödemelerden sorumlu olacak kişiyle birlikte İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi’nde yeni hesap açtırmak için bankanın istemiş olduğu evrak ile birlikte en az 3 gün önce bankaya müracaat etmelidirler. Bu öğrencilerimiz kayıt yenilemelerini, hesap açma işlemi tamamlandıktan sonra ve kayıt yenileme süresi içinde yapmak zorundadırlar.
3.6.    Kayıt yenilemelerde, bir önceki döneme ait ödenmeyen eğitime katkı payı borcu olanların, bu borçları kanuni takipte olsa dahi ancak eski borçlarını tamamen kapatmaları gerekmektedir.  Yeni kayıt işlemleri, katkı paylarını ödemeleri halinde yapılabilecektir.

4.    ÖDEME ŞEKİLLERİ: SAP Orion Programı üzerinden önce ödeme planınızı oluşturup daha sonra peşin veya taksitli olarak ödemenizi yapmalısınız.
4.1.    SAP-Orion Programı üzerinden Kredi Kartı ile ödeme;
Orion programı üzerinde 1. ve 3. Maddelerdeki açıklamalara göre peşin veya taksitli olarak ödemenizi oluşturduktan sonra aşağıdaki kredi kartları ile ödemenizi yapabilirsiniz.
4.1.1.    a) Kredi Kartı ile Peşin Ödeme (Tek Çekim): Orion programında oluşturduğunuz ödemenizi bütün kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. (Kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.)  
4.1.2.    b) Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Orion programı üzerinde oluşturduğunuz ödemenizin tamamını 12 (On iki) taksitle veya 1/12 tutarını aşağıdaki kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. (Ücretin tamamının ödenmesi halinde kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.) İş Bankası Maksimum, TEB, Garanti, Deniz, Şeker, ING, Türkiye Finans bankalarının Bonus, Yapı Kredi World, Vakıf Bank World, Akbank Axess ya da Wings, Halkbank Paraf ve Ziraat Bank Bankkart. Bu bankaların kredi kartları dışındaki kredi kartlarına taksit yapılamamaktadır.
4.2.    SAP-Orion Programı üzerinden Nakit Ödeme; Orion Programı üzerinden peşin veya taksitli olarak oluşturmuş olduğunuz ödemenizi İş Bankası’nın herhangi bir şubesinde; şube yetkilisine aşağıdaki ödeme bilgilerini söyleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme Bilgileri: İş bankası 3B ödeme ekranı-İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum Kodu:58 , -Öğrenci Numaranız, -Ödeme Türü: EGTPESIN (Okul ödemesi için)-Dönem: 2023/İlgili Ay (Ödeme yaptığınız ay)
4.3.    ATM ve İnternet Şubesi üzerinden ödeme: Orion Programı üzerinden peşin veya taksitli olarak oluşturmuş olduğunuz ödemenizi İş Bankasının İnternet Şubesinden veya aynı bankanın ATM noktalarından gerçekleştirebilirsiniz.
 

Kayıt Dondurma
 • Öğrencilerin kayıt dondurabilmesi için ilgili yarıyıla ait kayıt işlemlerini tamamlamış ve öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.
 • Öğrenciler, kayıt dondurma ve kayıt açtırma başvurularını, ÖİDB’ye yaparlar.
 • Kayıt dondurma işlemi akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır. Kayıt dondurma işlemlerinde ilgili yarıyıl için varsa ders kayıtları iptal edilir.
 • Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır.
 • Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılırlar.
 • Kayıt dondurma durumunda, ödenen öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt açtırılan eğitim-öğretim yılının öğrenim ücretinden mahsup edilir.
 • Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bir seferde tüm kayıt dondurma hakkı kullanılabilir. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.
 • Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:
  1. Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
  2. Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
  3. Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
  4. Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,
  5. Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,
  6. İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması.
 • Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.
 •  İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, kayıt açtırabilirler.
 •  Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez.
Kayıt Sildirme
 • Üniversite ile ilişik kesme işlemlerinde, kayıt sildirmek isteyenlerin, kaydı silinenlerin, Üniversiteden çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için taraflarına tahakkuk ettirilmiş bulunan öğrenim ücretini ve diğer ücretlerin tamamını ödemesi ve Üniversitenin ilgili birimleri tarafından onaylanan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.
 • Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekilleri aracılığıyla ilişik kesme işlemini yapmak üzere bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvururlar.
 • Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları şartıyla kayıtları silinir ve ayrılmak için başvurdukları tarih itibariyle ÖİDB tarafından Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 • Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla isabet eden öğrenim ücreti iade edilmez.
 •  İlişik kesme ve kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencilerin istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belgeyle birlikte kayıt sırasında ÖİDB’ye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri şahsen ya da Üniversiteden kayıt silme ile ilgili resmi vekâlet verdikleri vekillerine de verilir.
 • Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer.

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 28/04/2023 - 14:40