Belge İşlemleri

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile öğrencilerin bilgisi ve onayı olmadan kişisel verilerinin üçüncü şahıslara verilmesi uygun görülmemektedir.

“Öğrenci Belgesi” talebi “Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi” (ÖBYS) üzerinden yapılır. 

Hemen Başvur

Öğrenci Belgesi; gün içerisinde talep edilen yerleşkede bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bürosundan şahsen teslim alınabilir. Öğrencilerin belge tesliminde öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurması zorunludur.

Belge talep edilen akademik yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenciler, öğrenci belgesi alamazlar. Ancak, talepleri doğrultusunda ÖĞRENCİLİK DURUM BELGESİ FORMU’nu doldurup faks veya ogrenci.isleri@iku.edu.tr mail adresine iletmeleri halinde eğitim durumlarını belirten resmi bir yazı alabilirler.

Öğrenci İşleri Faks No: 0212-465-83-12

Öğrenci Belgesi” ayrıca “e-devlet” sistemi üzerinden ücretsiz olarak alınabilir.  E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilmek için e-devlet şifresi gereklidir. E-devlet şifresi PTT müdürlüklerine nüfus cüzdanı ile birlikte bizzat başvurularak alınır.

https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama internet adresinden e-devlet şifresi ile sisteme erişilebilir.

E-devlet üzerinden alınan Öğrenci Belgesi, elektronik imzalıdır ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Belge üzerindeki  barkod numarası sayesinde belgenin teslim edildiği kurumlar belgeyi sorgulayabilir ve doğruluğunu teyit edebilirler.

Kayıtlı öğrencilerimiz “Transkript” taleplerini “Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi” (ÖBYS) üzerinden yapabilirler. 

Hemen Başvur

Transkript; gün içerisinde talep edilen yerleşkede bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bürosundan şahsen teslim alınabilir. Öğrencilerin belge tesliminde öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurması zorunludur.

 Mezun veya kaydını sildirmiş öğrenciler talepleri doğrultusunda TRANSKRİPT BAŞVURU FORMU’nu doldurarak faks veya ogrenci.isleri@iku.edu.tr adresine mail yolu ile ileterek, eğitim durumlarını belirten resmi bir yazı alabilirler.

Öğrenci İşleri Faks No: 0212-465-83-12

Askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esasına göre Milli Savunma Bakanlığı’nın http://www.asal.msb.gov.tr adresinden yürütülür.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri, Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır.

Askerlik Şubesi Başkanlıklarına EK-C2 (Öğrenci Durum Belgesi) gönderilmeyip, gerekli durumlarda öğrenci “Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi”nden (ÖBYS) talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 (Öğrenci Durum Belgesi) düzenlenerek verilmektedir.

Hemen Başvur

29 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme işlemi yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.

Özel öğrencilerin tecil işlemi yapılmaz.

Öğrencilerin, mezuniyet, kendi isteği ile kayıt silme, kayıt dondurma v.b. gibi durumları en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile üniversitemiz tarafından bildirilmektedir.

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Öğrencinin, disiplin durumuna ilişkin belge talebiÖğrenci Bilgi Yönetim Sistemi” (ÖBYS) üzerinden yapılır. 

Hemen Başvur

Disiplin Cezası Belgesi; gün içerisinde talep edilen yerleşkenin bulunduğu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan öğrenci kimlik kartı ile birlikte şahsen teslim alınabilir.

Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilerimize, Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı kimlik kartı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

Öğrenci Kimlik kartının gasp, vb. durumlarda kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, dilekçe ekinde İl Emniyet Müdürlüklerinden alınan kayıp  / çalıntı tutanağı veya gazete ilanı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Harçsız Pasaport

25 yaşını aşmamış öğrenciler, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 85. maddesinin h fıkrası uyarınca pasaport harcından muaftır. Harçsız Pasaport için öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınacak Öğrenci Belgesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Islak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan öğrenci belgeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 60 günü geçmemiş olması durumunda kabul edilmektedir. 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 18/05/2018 - 09:30