2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal Ve Yandal Program Başvuru Sonuçları

İstanbul Kültür Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Program başvuruları beyan usulüne göre ilan edilmiştir. Başvuruda bulunan öğrencilerden beyanına göre başvurusu UYGUN olarak ilan edilen adaylar; kayıt işlemlerini 19-20 Şubat 2024 (asil) & 21-22 Şubat 2024 (yedek) tarihlerinde  Ataköy binası Öğrenci İşleri Ofisinden gerçekleştirebilirler.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Devam Hakkını Kullanan ve Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler için Başvuru ve Sınav Takvimi

2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) bendinin uygulanmasında "Azami Öğrenim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Önlisans ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar" gereği, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında devam hakkını kullanan ve azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için başvurular 2-6 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 
 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Ve Yandal Program Başvuru Sonuçları

İstanbul Kültür Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Program başvuruları beyan usulüne göre ilan edilmiştir. Başvuruda bulunan öğrencilerden beyanına göre başvurusu UYGUN olarak ilan edilen adaylar; kayıt işlemlerini aşağıdaki tablodaki tarihlerde Ataköy Yerleşkesindeki Öğrenci İşleri Ofisinden gerçekleştirebilirler.