2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Ve Yandal Program Başvuru Sonuçları

İstanbul Kültür Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Program başvuruları beyan usulüne göre Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmiştir. Başvuruda bulunan öğrencilerden beyanına göre başvurusu UYGUN olarak ilan edilen adaylar; kayıt işlemlerini  Ataköy Yerleşkesindeki Öğrenci İşleri Ofisinden gerçekleştirebilirler.

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar)  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VE BAHAR YARIYILI DEVAM HAKKI KULLANAN AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK AKADEMİK TAKVİM

Azami Öğrenim Süresi Dolan Önlisans / Lisans Öğrencileri Için Sınav Tarihleri
Azami Süre İçin 1. Ek Sınav başlangıç ve bitişi 24 – 29 Haziran 2022
Azami Süre İçin 1. Ek Sınav Sonucu Başarı Notlarının ÖİDB’ye teslimi son gün 05 Temmuz 2022
Azami Süre İçin 2. Ek Sınav başlangıç ve bitişi 18 – 21 Temmuz 2022
Azami Süre İçin 2.