Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri

Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri için başvurular, 11-16 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen öğrenciler aşağıda ki linkte bulunan kılavuzu incelemeleri gerekmektedir.

2019 Dikey Geçiş Kayıt Tarihleri Uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24 Eylül 2019 tarihli yazısı; 

2019 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt durumları Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.09.2019 tarihli toplantısında incelenmiş ve bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

2019 YKS Kayıtlı Öğrencilerin Kimlik Kartı Teslimi

İstanbul Kültür Üniversitesi'ne 2019 YKS ile yerleşerek yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite öğrenci kimlik kartını bağlı bulundukları yerleşkelerdeki öğrenci işleri ofisinden teslim alabilirler.

(Hazırlık Sınıfına yeni kayıt yaptıran YKS öğrencileri ise, üniversite öğrenci kimlik kartını Ataköy Yerleşkesinden teslim alabilirler.)
 

İstanbul Kültür Üniversitesi 2019-2020 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Yatay geçiş başvuruları beyan usulüne göre ilan edilmiştir. Beyanına göre  başvurusu UYGUN olarak ilan edilen adaylar; başvuru ve kayıt koşulları için gerekli olan belgelerin asılları ile kayıt işlemlerini Ataköy Yerleşkesinde 13 Eylül 2019’a kadar gerçekleştirebilirler.