7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar)  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde geçici 83. madde kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 

  • Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Lise + Önlisans diploması)
  • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
  • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Önlisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
  • Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi ( 2002 ve daha büyük öğrenciler için)
  • Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi.
     
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU  
7417 SAYILI KANUN METNİ  
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UYGULAMA ESASLARI